Tháng 10 năm 2023 vừa qua, Pi Group vừa công bố một số hình ảnh thi công thử tải và tiền hành ép cọc.

NHẬN BÁO GIÁ VÀ BỘ PHÁP LÝ DỰ ÁN
Overlay Image

NHẬN BẢNG GIÁ VÀ BỘ PHÁP LÝ DỰ ÁN